Εγγραφή
   
09:00-09:05 Έναρξη Εργασιών Ημερίδας
  Συντονιστής: Καθηγ. Θανάσης Χατζηλάκος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
   
09:05-09:10 Χαιρετισμός
  Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,
  Καθ. Κωνσταντίνος Χρίστου
   
09:10-09:20 From Institutions to Authors, from Authors to Avatars:
  IPR in the Era of OER
  κ. Στάθης Μαυροθέρης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
09:20-09:30 Questions on Openness for Educational Resources in
  an Open University
  Καθηγ. Θανάσης Χατζηλάκος, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
09:30-09:50 Titularity and attribution of copyright in the
  academic environment
  Επίκ. Καθηγ. Τατιάνα Συνοδινού, Πανεπιστήμιο Κύπρου
09:50-10:10 Copyright Exceptions in academic institutions
  Καθηγ. Raquel Xalabarder, Universitat Oberta de Catalunya
10:10-10:30 Copyright, digitalization and the exceptions for libraries in
  the Cypriot legal system
  Dr Philippe Jougleux, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
10:30-10:50 Open licensing strategy for the academic environment in Cyprus
  κ. Μαρίνος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος
   
10:50-11:10 Διάλειμμα
   
11:10-11:30 New challenges for copyright in the digital era: the case of distance learning
  κ. Ανδρέας Δημητρίου, Δικηγόρος
11:30-11:50 Criteria for protection of works and other IP assets created in
  the academic environment
  κ. Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Δικηγόρος
11:50-12:10 Academic copyright: the Cypriot reality
  κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Δικηγόρος
   
12:10-13:20 Συζήτηση

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ


 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ