Ημερίδα Τηλεκπαίδευσης 2011

20 Δεκεμβρίου 2011
Αμφιθέατρο ATHK, Κεντρικά Γραφεία, Οδός Τηλεπικοινωνιών 1, Στρόβολος

09:00 πμ – 1:30 μμ

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων στο Ακαδημαϊκό Περιβάλλον

 

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι: Προκλήσεις, Προοπτικές και Αντιφάσεις στην Εκπαίδευση

Έργο των Πανεπιστημίων ανέκαθεν ήταν η παραγωγή νέας γνώσης (έρευνα) και η διάδοσή της (διδασκαλία). Τα συμφέροντα των πνευματικών παραγωγών εξασφάλιζε κατά κύριο λόγο η σύνδεση του ονόματός τους με την πνευματική τους παραγωγή. Την εποχή της Κοινωνίας της Γνώσης, αλλά και της εμπορευματοποίησης της γνώσης, αυτή η εξασφάλιση γίνεται ένα σύνθετο ηθικό, νομικό, και οικονομικό ζήτημα. Αν προσθέσουμε και την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου διάδοσης, δηλαδή το Internet, έχουμε και την τεχνολογική διάσταση, ιδίως για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τον 21ο αιώνα η κοινωνική συζήτηση αλλά και η νομική επιστήμη προωθούν την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων με δύο παράλληλους, και φαινομενικά τουλάχιστον, αντιφατικούς δρόμους: προστασία μέσω περιορισμών στην πρόσβαση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω πιο ελεύθερης πρόσβασης.

Στην ημερίδα θα αναπτυχθούν τα κύρια ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την προστασία και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, με έμφαση στις επιλογές εφαρμογής των βασικών αρχών και κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ανώτατη και ιδιαίτερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα παρουσιαστεί το καθεστώς απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων αναφορικά με έργα τα οποία δημιουργούνται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και τους φοιτητές, καθώς και οι προϋποθέσεις προστασίας των έργων αυτών. Επίσης, θα συζητηθούν τα όρια χρήσης προστατευόμενων από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας έργων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον βάσει των προβλεπόμενων από την κοινοτική και κυπριακή νομοθεσία εξαιρέσεων της πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της έρευνας.

Σημείωση: Οι παρουσιάσεις και η συζήτηση θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.